روز جهانی کودک

این روز به مناسبت روز کودکان به عنوان یک رویداد در روزهای مختلف در کشورها و در سراسر جهان به منظور احترام به کودکان جشن گرفته گرفته می شود.1 ژوئن که در بلوک کمونیست سابق به عنوان روز کودک نامگذاری شده بود توسط بسیاری از سازمان های بین المللی حامی کودکان جشن گرفته می شود.سازمان ملل متحد 20 نوامبر را به عنوان این روز نامگذاری کرده است.روز کودک اغلب در روزهای دیگر در کشورهای مختلف نیز وجود دارد.

/ 0 نظر / 17 بازدید